Komunikaty Rzecznika Prasowego
Wniosek o wydanie wyroku skazującego.


Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku skierowała w dniu 31 sierpnia 2016r. do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku wniosek o wydanie wyroku skazującego, na podstawie art. 335§1 k.p.k., wobec 65-letniej kobiety, oskarżonej o znęcanie się fizyczne nad 8 miesięcznym dzieckiem, nad którym sprawowała opiekę, tj. o czyn z art. 207§1k.k.

Do zatrzymania w/wymienionej doszło w dniu 16.06.2016r. Wówczas po przedstawieniu zarzutu oraz przesłuchaniu, zastosowano wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i nakazu powstrzymania się od działalności związanej z opieką nad małoletnimi.

Przestępstwo z art. 207§1k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz  

  Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=615]