Komunikaty Rzecznika Prasowego
Areszty dla podejrzanych o popełnienie m.in. przestępstwa przeciwko wolności.


Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Oliwa w Gdańsku nadzoruje śledztwo w toku, którego zatrzymano cztery osoby, 18- letnią kobietę oraz mężczyzn w wieku od 23 do 24 lat.

Prokurator, analizując zgromadzony materiał dowodowy, podjął decyzję o przedstawieniu wszystkim zatrzymanym zarzutów pozbawienia wolności pokrzywdzonego, które łączyło się ze szczególnym jego udręczeniem w postaci wielokrotnego bicia, przypalania papierosami oraz strzelania z broni pneumatycznej, a także zbiorowego zgwałcenia. Przestępcze działania sprawców miały miejsce od 4 do 5 października 2016r.  

Troje podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia. Jeden z podejrzanych negując swoje sprawstwo, odmówił składania wyjaśnień. 

Prokuratura wobec wszystkich podejrzanych wystąpiła do Sądu z wnioskami o zastosowanie, jako środka zapobiegawczego, tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował areszty wobec w/wymienionych na okres trzech miesięcy.

Przestępstwa zarzucone podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz  
Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=620]