Komunikaty Rzecznika Prasowego
Śledztwo w sprawie publicznego znieważenia godła.


Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Śródmieście w Gdańsku, po przeprowadzonych czynnościach sprawdzających, w efekcie złożonych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, m.in. przedstawiciela Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Przed Sektami i Przemocą, podjęła w dn. 29.09.2016r. decyzję o wszczęciu śledztwa o czyn z art. 137§ 1 k.k., dotyczący publicznego znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej, podczas promocji trasy koncertowej jednego z zespołów.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie.

Przestępstwo z art.137§ 1 k.k. zagrożone jest m.in. karą pozbawienia wolności do roku.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz        Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=621]