Komunikaty Rzecznika Prasowego
Umorzenie sprawy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa


Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Śródmieście powtórnie umorzyła  śledztwo w sprawie publicznego nawoływania w dniu 20.05.2016r. do popełnienia przestępstwa polegającego na zastosowaniu przemocy w postaci naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej z powodu jej przynależności politycznej.

Przyjęto, że kwestionowane zachowanie nie realizuje ustawowych znamion czynu zabronionego określonego w art. 126a k.k.

Podstawą podjęcia decyzji o umorzeniu postępowania była ocena zgromadzonego materiału dowodowego, w tym okoliczności podniesione przez autorkę zakwestionowanego wpisu, wskazującą, że jego zamieszczenie na portalu społecznościowym nie miało na celu nawoływania do popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej.  Wypowiedź  ta stanowiła krytykę postawy pokrzywdzonej zaprezentowanej w czasie posiedzenia  parlamentarnego. Nie miało związku z  jej przynależnością  polityczną.

W ocenie prokuratora wypowiedź ta mieściła się w ramach dozwolonej krytyki postawy innej osoby.        

Z tych samych powodów nie wyczerpano również znamion  czynu z art. 255 § 1 k.k., tj. publicznego nawoływania  do naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej.  

W związku z tym, że  zamieszczenie wpisu  było reakcją  na wystąpienie posłanki  Agnieszki Pomaskiej,  miało  ono  związek   z pełnieniem  przez pokrzywdzoną obowiązków posłanki. Przy czym wpis został zamieszczony po zakończeniu wystąpienia, a tym samym nie podczas pełnienia obowiązków służbowych przez pokrzywdzoną.  Sama treść  wpisu nie zawiera wypowiedzi powszechnie uznanych za obelżywe.  Tym  samym nie doszło  do wyczerpania  znamion czynów z art. 226 § 1 k.k , to jest znieważenia funkcjonariusza publicznego  oraz z  art.  216 k.k.,  to  jest znieważenia innej  osoby.

Decyzja o umorzeniu  w części  dotyczącej  czynów z art. 255 k.k. , art. 226 § 1 k.k. oraz art. 216 § 1 k.k.   jest nieprawomocna.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=730]