Komunikaty Rzecznika Prasowego
Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Wydziału Skarbu UM Gdańsk


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo w sprawie nieumyślnego naruszenia obowiązków  przez funkcjonariuszy  Wydziału  Skarbu   Urzędu Miasta  Gdańska poprzez naruszenia dyscypliny finansów  publicznych w związku z  zaniechaniem dochodzenia w terminie roszczenia należnego Gminie Gdańsk, to jest o czyn z art. 231 § 1 i 3 k.k.

Wszczęte w tej sprawie 3 marca 2017r śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem   Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Gdańsku. 

W dniu dzisiejszym na terenie Urzędu Miasta Gdańsk funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Gdańsku realizowali zlecone przez prokuratora czynności. Zabezpieczano dokumenty związane z przedmiotem postępowania.

Czynności te są  jednymi z wielu  zleconych przez prokuratora w tej sprawie.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=735]