Komunikaty Rzecznika Prasowego
Apelacja prokuratora od wyroku Sądu w sprawie o zabójstwo w parku w Brzeźnie


W dniu 19 września 2017r. prokuratura skierowała apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku od Wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 sierpnia 2017r., sygn. akt IV K 101/16, w sprawie zabójstwa do którego doszło w dniu 21 lutego 2015r. w parku w Brzeźnie.

 

Prokurator w apelacji zarzuciła wyrokowi I-instancji rażącą niewspółmierność orzeczonych wobec oskarżonej Wiktorii M. kar jednostkowych pozbawienia wolności oraz orzeczonego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Prokurator wniosła o zmianę wyroku poprzez orzeczenie  wobec oskarżonej Wiktorii M. za czyn z art. 148 § 1 kk kary 15 lat pozbawienia wolności, orzeczenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę poprzez zapłatę  na rzecz pokrzywdzonej kwoty 250.000 zł., za czyn z art. 157 § 2 kk orzeczenia kary 6 miesięcy pozbawienia  i orzeczenia kary łącznej 15 lat pozbawienia wolności. Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=757]