Komunikaty Rzecznika Prasowego
Akt oskarżenia w sprawie v Ds. 112/08 Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.


Aktem oskarżenia w sprawie V Ds. 112/08  Prokuratury Okręgowej w Gdańsku skierowanym do Sądu Rejonowego w Gdyni II Wydział Karny  Sławomirowi Ł. zarzucono  popełnienie :

- przestępstwa   udzielenia w 2004 roku w gdyni  innej osobie  pomocy  do popełnienia przestępstwa  udzielenie  korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 4000 zł w zamiana za pośrednictwo w załatwieniu orzeczenia Terenowej Komisji Lekarskiej w Gdyni o jego niezdolności do służby wojskowej – art. 18 § 3 kk w zw z art. 230  a § 1 kk ( zagrożone kara do 8 lat pozbawienia wolności ),

- przestępstwa w lipcu 2001 roku w Gdyni wręczenia  korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie  3000 zł w zamian za pośrednictwo w załatwieniu dla siebie orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Gdyni o niezdolności do odbycia służby wojskowej – art. 230 a § 1 kk ( zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności ).

Wraz z aktem oskarżenia skierowano wniosek w trybie art. 335 § 1 kpk o dobrowolne poddanie się przez oskarżonego karze.    Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=78]