Komunikaty Rzecznika Prasowego
Zarzuty dla trzeciego mężczyzny zatrzymanego do sprawy bójki w Gdyni


Zarzut udziału w bójce z wspólnie z innymi osobami,  w następstwie której pokrzywdzony doznał obrażeń ciała na czas powyżej 7 dnia i był narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  jest popełnienie czynu z art. 158 § 1 k.k. przedstawił prokurator trzeciemu zatrzymanemu mężczyźnie.

Nadto prokuratora przedstawił mężczyźnie kolejny zarzut popełnienia czynu z art. 158 § 1 k.k. W tym samym dniu i miejscu wspólnie z innymi osobami wziął udziału w pobiciu innego pokrzywdzonego, który w wyniku pobicia doznała obrażeń  ciała na czas poniżej dni 7. Jak wynika z opinii lekarskiej, z uwagi na przebieg zdarzenia, pokrzywdzony był narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia  skutku w postaci  obrażeń naruszających czynności ciała na czas  powyżej 7 dni  lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

W ocenie prokuratora, podejrzany obu zarzuconych mu czynów dopuścił publicznie i bez powodu. Tym samym mają one charakter czynów  chuligańskim. Podejrzany przyznał się, że brał udział  w obu zdarzeniach.  Złożył  wyjaśnienia.

Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do Sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.  Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=788]