Komunikaty Rzecznika Prasowego
Akt oskarżenia w sprawie wielokrotnego gwałtu


Dwie osoby Prokuratura  Rejonowa w Gdyni  oskarżyła o  przestępstwo gwałtu  na obywatelce Mołdawii. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu  Okręgowego w Gdańsku.

W oparciu o zebrany w toku śledztwa  materiał dowodowy  ustalono, że pokrzywdzona w maju 2017r roku przyjechała do Polski w celach zarobkowych.

29 maja 2017 roku z zamiarem  udania się na plantację truskawek wsiadła  do stojącej przed hotelem w Gdyni taksówki.  Taksówkarz, którym okazał się  Andrzej S. poinformował ją, że plantacja  oddalona jest o około 150 -270 kilometrów. Zaproponował jej pracę w postaci posprzątania jego mieszkania. Kobieta wyraziła zgodę.

Po przybyciu na miejsce  mężczyzna zamknął drzwi na klucz, a klucz ukrył. Kobieta przystąpiła do sprzątania.  W trakcie mężczyzna zaproponował jej  współżycie,  na co ona  nie wyraziła zgody. Wykorzystując przewagę  fizyczną oraz stosując przemoc Andrzej S. wielokrotnie zgwałcił kobietę.

W nocy do mieszkania Andrzeja S. przyszedł jego znajomy Kamil G. Obaj mężczyźni stosując przemoc wspólnie zgwałcili pokrzywdzoną. Zdarzenie  zarejestrowali telefonem  komórkowym.

Po  opuszczeniu mieszkania  przez Kamila G., Andrzej S. ponownie  zgwałcił pokrzywdzoną. Wobec odmowy wypuszczenia jej z mieszkania, kobieta podjęła decyzję  o ucieczce przez jedyne dostępne jej miejsce. Wyskoczyła oknem z czwartego pietra,  wołając o pomoc. 

Kobieta doznała szeregu obrażeń wymagających wielu zabiegów operacyjnych i wielomiesięcznego  pobytu  w szpitalu.   Obrażenia jakich doznała  spowodowały ciężką długotrwałą chorobę. Była   również  narażona na bezpośrednie  niebezpieczeństwo  utraty  życia.

Andrzej S. został zatrzymany 28 czerwca 2017 roku, a  Kamil G.  25 września 2017 roku. 

Andrzejowi S. prokurator przedstawił zarzut pozbawienia wolności oraz wielokrotnego zgwałcenia kobiety, to jest popełnienia przestępstwa z art.197 § 1  k.k.  w zb. z art. 189 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k.  w zw. z art.  11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 kk.

Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od  lat 2 do 12. 

Obu mężczyznom  prokurator zarzucił zgwałcenie pokrzywdzonej  wspólnie i w porozumieniu, to jest popełnienie  przestępstwa  z art.  197 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 191a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. 

To przestępstwo jest zbrodnią, zagrożoną  karą  pozbawienia wolność na czas  nie krótszy  niż 3 lata.

Andrzej S. i Kamil G. nie przyznają się do popełnienia zarzuconych im  przestępstw.  

Obaj, na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani przez Sąd .Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=802]