Komunikaty Rzecznika Prasowego
Uprawomocnienie się wyroku 25 lat pozbawienia wolności dla Mariusza Sz.


14 grudnia 2017 roku  Sąd odwoławczy  utrzymał w mocy karę  25 lata pozbawienia wolności dla  Mariusza Sz.

Skazany przez cztery lata znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad żoną oraz dwiema małoletnimi córkami. Pozbawił  żonę wolności przetrzymując  ją w piwnicy i  wielokrotnie zgwałcił ją. Molestował również seksualnie małoletnią córkę.

Sąd  Okręgowym w Gdańsku wyrokiem  z dnia  21 czerwca 2017 roku  uznał  Mariusza  Sz. winnym  popełnienia wszystkich zarzuconych  mu aktem oskarżenia przestępstw,  wymierzając za nie karę  łączną 25 lat  pozbawienia wolności  oraz  pozbawił go praw publicznych na okres 10 lat. Zakazał  również  kontaktowania się z osobami pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich. Nakazał  zapłacić mu  zadośćuczynienie na rzecz  pokrzywdzonych  w  łącznej kwocie 130 tysięcy złotych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku  utrzymał w mocy wyrok Sądu pierwszej instancji. Orzeczona kara 25 lat pozbawienia wolności jest maksymalną  karą, jaką Sąd mógł orzec za zarzucone Mariuszowi S. przestępstwa  i jest to najsurowszy wyrok jaki został orzeczony.

Skazany  o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie mógł  ubiegać  się po odbyciu  co najmniej  trzech  czwartych orzeczonej kary.  Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=803]