Komunikaty Rzecznika Prasowego
Akt oskarżenia w sprawie publicznego znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej


Wobec trzech osób Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku skierowała  do Sądu  akt oskarżenia w sprawie znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od 30 września 2016 roku do 10 października 2016 roku  odbywała się  trasa koncertowa „Rzeczpospolita Niewierna” zespołu  muzycznego Behemoth. Trasę przed, jak i w trakcie promowała grafika przedstawiająca wizerunek orła.

Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego, projekt graficzny orła na zlecenie Adama D.  został stworzony przez Rafała W.   Również na zlecenie Adama D. był on rozpowszechniany w przestrzeni  publicznej, w  tym w sieci internetowej przez Macieja G.  Między innymi na  stronie behemoth.pl zamieścił on zdjęcia oferowanych do sprzedaży z wizerunkiem orła, w tym odzieży i  plakatów.

W toku postępowania przygotowawczego uzyskano opinie biegłych posiadających  wiedzę z dziedziny heraldyki oraz historii  i ikonografii.  Z opinii  tych wynika,  że  w   stworzonej grafice  wykorzystano i celowo zniekształcono wzór godła Rzeczypospolitej.  Celem  nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej wprowadzono do niego  elementy i   symbole  kojarzone  jako satanistyczne i  antychrześcijańskie.

Adamowi D. oraz  Maciejowi  G.   zarzucono  popełnienia przestępstwa z  art. 137 § 1 k.k. to jest publiczne zniżenie godła Rzeczypospolitej Polskiej. Rafałowi W. zarzucono popełnienie przestępstwa z art.  13 § 1 k.k. w zw. z art. 137 § 1 k.k. , to jest  udzielenie  pomocy Adamowi D. do  popełnienia przestępstwa  zniżenia godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Oskarżeni nie przyznają  się do popełnienia zarzuconych im przestępstw.  W toku postępowania przygotowawczego  odmówili  złożenia wyjaśnień.

Zarzucone oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą  pozbawienia wolności do  roku. 

Akt  oskarżenia w tej sprawie zastał skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku w  dniu 22 grudnia  2017 roku.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=807]