Komunikaty Rzecznika Prasowego
9 osób z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej


Prokuratura Okręgowa  w Gdańsku nadzoruje śledztwo dotyczące   przestępstw   związanych z  obrotem  paliwami  płynnymi oraz uszczuplaniem  należności Skarbu  Państwa   w zakresie  podatku VAT , akcyzowego i opłaty paliwowej.

Wszczęte we wrześniu 2017 roku przez prokuraturę śledztwo zainicjowane  zostało   materiałami  niejawnymi.

W  grudniu 2017 roku  dokonano  kilkudziesięciu przeszukań, w tym  przeszukano znajdujący się na terenie Kartuz  magazyn. Jak ustalono oczyszczano (odbarwiano) w nim  olej opałowy, który następnie wprowadzano do obrotu jako olej napędowy. 

Zabezpieczono szereg przedmiotów,  dokumentów,  zestawów  z  cysternami  i paliwem  oraz maszyny służące do oczyszczania oleju opałowego. Czynności realizowali  funkcjonariusze CBŚP z Gdańska, Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W okresie od 18 grudnia 2017 roku do 5 stycznia 2018  roku łącznie zatrzymano 9 osób. Dwie osoby są nadal poszukiwane.

Jak ustalono,  osoby te brały  udział w nielegalnym procederze związanym ze sprowadzaniem z Niemiec do Polski oleju opałowego. Z dokumentów przewozowych  wynikało, że towar miał być dostarczony na Łotwę. Przy czym pozostawał na terenie Polski i po odbarwieniu był  wprowadzany do obrotu na terenie całego kraju jako olej napędowy.

Poszczególne osoby zajmowały się nawiązywaniem kontaktów na terenie Niemiec i zamówieniami, organizowaniem transportu, organizowaniem działalności związanej z oczyszczaniem oleju, jego sprzedażą oraz rozliczeniami z nabywcami.

Grupa działała od  sierpnia 2016 roku.  Z wstępnych  ustaleń wynika, że straty Skarbu Państwa z tytułu zmiany przeznaczenia paliwa spowodowały  uszczuplenie  należności Skarbu Państwa w wysokości około  20 milinów złotych.

Zatrzymani to  mężczyźni w wieku od 22 do 73 lat.     

Wszystkim prokurator przedstawił zarzut  popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 k.k. , to  jest  udziału  w zorganizowanej   grupie , której celem było  popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych  przeciwko  mieniu  i dokumentom , związanych z obrotem  paliwami  oraz uszczuplaniem  należności publiczno skarbowych  w zakresie podatku VAT,  podatku akcyzowego , opłaty paliwowej   oraz  zarzut udziału w procederze prania brudnych  pieniędzy ,  to jest popełnienie przestępstwa z art. 299 § 1 i 5 k.k.. Podejrzanym  zostały  przedstawione  również  zarzuty w liczbie   od  3 do 7  dotyczące popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom, zmiany przeznaczenia paliwa oraz uszczuplenia należności Skarbu Państwa.

Pięciu podejrzanych złożyło wyjaśnienia. Pozostali odmówili złożenia wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował siedmiu podejrzanych. Wobec dwóch  prokuratora zastosował dozór Policji.  

W związku z tym, że  podejrzani z procederu uczynili sobie stałe źródło  dochodów, za zarzucone przestępstwa grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=808]