Komunikaty Rzecznika Prasowego
Kolejne zarzuty dla podejrzanego Krystiana W.


W sprawie Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku  podejrzany Krystian  W. usłyszał osiem   kolejnych zarzutów.  

Pięć zarzutów dotyczy oszustwa oraz usiłowania oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych,  to jest popełnienie czynów  z art. 298 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. , z art. 298 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. wz. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 298 § 1 k.k., z art. 286 § 1 k.k. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.  W oparciu o zebrany materiał dowodowy ustalono, że podejrzany w celu uzyskania nienależnych odszkodowań z tytułu  ubezpieczenia  pojazdu:  podał nieprawdziwe dane dotyczące pojazdu uczestniczącego w  kolizji; doprowadził do kolizji drogowych; zgłosił kolizję, która w rzeczywistości nie miała  miejsca; wprowadził w błąd przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, co do okoliczności  przebiegu zgłoszonych zdarzeń. 

Dwa kolejne czyny są  czynami  o charakterze seksualnym z art. 13 § 1 kk. w zw.  z art. 197 § 1 k.k. Dotyczą usiłowania doprowadzenia małoletnich pokrzywdzonych do  obcowania płciowego. To przestępstwo  zagrożone jest  karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Podejrzanemu prokurator zarzucił nadto stosowanie  przemocy  w celu  zmuszenia pokrzywdzonej  do zwrotu  wierzytelności, to  jest popełnienie czynu z art. 191 § 2 k.k. zagrożonego   karą pozbawienia wolności do  lat 5.

Czynności z udziałem podejrzanego  zostały  przeprowadzone  8  stycznia 2018 roku .

Podejrzany  nie przyznał się do  popełnienia zarzuconych czynów i odmówił  złożenia wyjaśnień.

Podejrzany przebywa w areszcie.  

 

W toku prowadzonego postępowania, do chwili obecnej podejrzanemu Krystianowi W. łącznie zarzucono popełnienie  59  przestępstw na szkodę 30  osób pokrzywdzonych, szkodę banku, Skarbu Państwa oraz towarzystw ubezpieczeniowych.  

Zarzuty jakie usłyszał podejrzany w tej sprawie między innymi dotyczyły przestępstw gwałtu oraz usiłowania gwałtu, usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z  małoletnimi pokrzywdzonymi poniżej 15 roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do  prostytucji oraz  czerpania  przez podejrzanego z tego procederu korzyści majątkowych,  posiadania substancji psychotropowych, wyłudzenia kredytu i pożyczki,  ukrycia dokumentu oraz oszustw na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych. 

Zarzucone podejrzanemu czyny miały miejsce w latach 2008 - 2015 na terenie Trójmiasta,  Pucka, Wejherowa, Władysławowa.   

W sprawie tej, na wcześniejszym etapie   zarzuty popełnienia czynów o charakterze seksualnym prokurator przedstawił  Marcinowi T. 

Nadto po jednym zarzucie usłyszało trzech innych mężczyzn.  Zarzuty dotyczyły podżegania pokrzywdzonych do składania fałszywych zeznań, podejmowania działań zmierzających do utrudniania  postępowania  oraz doprowadzenia  małoletniej  poniżej  15 roku do obcowania  płciowego.  Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=809]