Komunikaty Rzecznika Prasowego
Zarzuty za spowodowanie wypadku .


Prokuratura Rejonowa w Sopocie  nadzoruje  postępowanie  w sprawie wypadku,  do jakiego  doszło  29 stycznia 2018 roku  w Sopocie, na  terenie budowy  przy ul. Bitwy pod Płowcami. 

Kierujący koparką -  ładowarką,  wjeżdżając  do wykopu przewrócił, a następnie przeciągnął klika metrów po ziemi  znajdującego się  w  nim  pracownika.  Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń ciała, stanowiących chorobę realnie zagrażającą życiu.

Obaj mężczyźni to pracownicy  podwykonawcy inwestora.

Jak ustalono, kierujący koparką znajdował się w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie wykazało 0,82 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dodatkowo ustalono, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Prawomocnym wyrokiem z lipca 2016 roku, którym Sąd skazał go za  prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat.  

Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa  z art.  177  § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. to jest umyślne naruszenie   zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości i  nie dostosowanie taktyki  jazdy  przy ograniczonej  widoczności  związanej z podniesionym lemieszem koparki i nieumyślne spowodowanie  wypadku, w wyniku którego pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń ciała. To przestępstwo  zagrożone  jest karą  od 2 lat  do 12  pozbawienia  wolności.   

Nadto prokurator zarzucił  podejrzanemu popełnienie  przestępstwa z art. 178a § 1 i 4 k.k., to jest kierowanie pojazdem mechanicznym w okresie  obowiązywania zakazu orzeczonego prawomocnym wyrokiem. To przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.  

Podejrzany przyznał się  do popełnienia zarzuconych  mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia.

Prokurator podjął decyzję o  skierowaniu  do Sądu wniosku  o tymczasowe aresztowanie  podejrzanego.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=819]