Komunikaty Rzecznika Prasowego
Śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych


16 lutego 2018 roku  Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w  Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z Urzędu Miasta Gdańska oraz jego jednostek organizacyjnych w związku z zawieraniem umów na obsługę prawną z podmiotami zewnętrznymi.

Śledztwo obejmuje umowy  zawarte w okresie od  stycznia 2016 roku do  grudnia  2017 roku.

Postępowanie zostało zainicjowane artykułem prasowym, jaki ukazał się w listopadzie 2017roku  na łamach Dziennika Bałtyckiego.   

W ramach postępowania analizowane będą między innymi zagadnienia dotyczące zasadności i trybu wyłaniania podmiotów realizujących usługi w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w kontekście zatrudniania przez Urząd Miejski w Gdańsku i jego jednostki organizacyjne etatowych radców prawnych. Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=826]