Komunikaty Rzecznika Prasowego
Akt oskarżenia w sprawie oszustw popełnianych metodą na Policjanta


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie oszustw popełnianych metodą na „Policjanta”.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Elblągu aktem oskarżenia objętych zostało  łącznie  9 osób. 

Ośmiu  oskarżonym zarzucono udział w zorganizowanej  grupie  przestępczej   mającej na celu dokonywanie  przestępstw oszustw metodą na Policjanta oraz popełnienie od  jednego  do  dziewiętnastu  przestępstw oszustwa lub usiłowania  oszustwa.

Natomiast dziewiątemu oskarżonemu,  Krystianowi Ł. zarzucono kierowanie grupą przestępczą oraz popełnienie przestępstw oszustwa lub usiłowania  oszustwa. Łącznie oskarżonemu zarzucono popełnienie 43   przestępstw . Grupa,  w skład której wchodzili  oskarżeni oraz inne nieustalone osoby, działała  w okresie od marca 2016 roku do września 2016r na terenie całego kraju, między innymi na terenie województwa Pomorskiego.

Jak ustalono, oskarżeni działali wspólnie w porozumieniu, w ramach określonych ról.

Grupą kierował Krystian Ł. organizujący werbunek jej członków, wyjazdy  na  „akcje”. Odbierał wyłudzone pieniądze, przekazywał członkom grupy wynagrodzenie, decydując o jego wysokości. 

Pozostali oskarżeni pełnili funkcje tzw. kurierów. Kontaktowali się bezpośrednio z pokrzywdzonymi, podając się za funkcjonariuszy Policji i posługując   podrobionymi  legitymacjami policyjnymi.

Ich wizyty poprzedzał  kontakt telefoniczny. Osoby dzwoniące, również podające się za funkcjonariuszy Policji,  informowały pokrzywdzonych o prowadzonych postępowaniach i podejmowanych czynnościach – prowokacjach  policyjnych. Ich  celem miało być  ujęcie sprawców oszustw np. metodą na wnuczka, oszustw bankowych, czy  też  dotyczących zorganizowanej grupy przestępczej planującej napad na kantor lub zakład jubilerski. Nakłaniali pokrzywdzonych do przekazania im pieniędzy pod pozorem  zabezpieczenia ich dla potrzeb postępowania karnego.   Pieniądze odbierali  od pokrzywdzonych kurierzy. 

Działając w ten sposób wyłudzili od pokrzywdzonych, zarówno osób fizycznych, banku, właścicieli kantorów oraz zakładów jubilerskich pieniądze w  kwotach od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W dwóch wypadkach wyłudzono mienie znacznej wartości – w kwotach przekraczających  200 tysięcy  oraz  900  tysięcy złotych.

Łączna  kwota wyłudzeń przekracza  2 200 000 złotych.            

Oskarżenia przyznali się do części z zarzuconych im  przestępstw.

W toku postępowania wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymania miały miejsce w maju, wrześniu oraz październiku 2016r roku.

Przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą  pozbawienia wolności do lat 8, a w przypadku, gdy dotyczy mienia znacznej wartości,  karą  od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Popełnienie przestępstwa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej powoduje zaostrzenie kary. Sąd może wymierzyć karę do górnej granicy ustawowego zagrożenia,  zwiększonego o połowę.     

Takie zaostrzenie kary powoduje również uczynienie sobie z przestępczego procederu stałego źródła dochodu. Jak ustalono, wyłudzane od pokrzywdzonych pieniądze stanowiły stałe źródło  dochodu dla  oskarżonego  Krystiana Ł.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=834]