Komunikaty Rzecznika Prasowego
Akt oskarżenia w sprawie V Ds. 43/08 Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotyczącej obrotu substancjami psychotropowymi.


Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zakończył postępowanie przygotowawcze w sprawie V Ds. 43/08 dotyczącej obrotu znaczną ilością  substancji psychotropowych.  

Skierowanym do Sądu Rejonowego w Tczewie II Wydział Karny aktem oskarżenia objęto trzech  oskarżonych .

 

Maciejowi B.  oraz  Krzysztofowi S. ( tymczasowo aresztowanym  ) zarzucono  udział  w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci tabletek Ekstazy  o wadze  nie mniejszej  niż  58.418,52 g  oraz proszku – amfetaminy  o wadze nie mniejszej niż  2.119,05 g , tj. popełnienie przestępstwa z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii. Przestępstwo to  zagrożone jest  karą pozbawienia wolności do  lat 10,  przy czym z uwagi na fakt,  Maciej B. dział w warunkach powrotu do przestępstwa , grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.  

 

Aleksandrze S. ( na wolności )  zarzucono posiadanie znacznej ilości substancji  psychotropowych w postaci oraz w wadze wskazanej wyżej , tj. popełnienie przestępstwa z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności .  Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=93]