Komunikaty Rzecznika Prasowego
Akt oskarżenia w sprawie VI Ds. 10/09 .


Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zakończył postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej nabycia znacznej ilości  środków odurzających.

Skierowanym do  Sądu Okręgowego w Gdańsku   aktem oskarżenia Radosławowi B. zarzucono dokonanie w listopadzie i grudniu 2004 roku w Gdańsku , wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w stosunku do których toczy się odrębne postępowanie,   wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających w postaci  kokainy -  w ilości nie mniejszej niż  6 kilogramów, tj. popełnienie przestępstwa z art.  55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( zagrożonego karą pozbawienia wolności  do lat 5, a  na czas nie krótszy niż  3 lata ). 

Wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego  aresztowania.  Radosław B. nie przyznaje się do popełnienia zrzuconego mu przestępstwa.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=95]