Komunikaty Rzecznika Prasowego
Odpowiedź na krytykę prasową.


W nawiązaniu do publikacji prasowej autorstwa red. Marka Wąsa  pt,. „ Śmierdzi, a prokurator tańczy”   Gazeta Wyborcza – Trójmiasto Wydarzenia  z dnia 23 lutego 2009 roku , w której znalazła się informacja, iż  Prokuratura  w Gdańsku umorzyła postępowanie dotyczące porozumienia zawartego przez władze Miasta Gdańska z  Geant, na podstawie którego Geant  odstąpił  od  wybudowania dodatkowej  nitki ul. Spacerowej  wyjaśniam, iż Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nigdy nie prowadziła w tej sprawie postępowania  przygotowawczego.

W 2007 roku, w związku z artykułem prasowym dotyczącym powyższej kwestii realizowane były  czynności poza karne,  mające na celu wyjaśnienie legalności  zasilenia inwestycji drogowej  przez budżet Miasta Gdańska.  Dokonane w tym zakresie ustalenia, nie wskazujące na nielegalność  działań władz miasta,  skutkowały odstąpieniem  w grudniu 2007 roku  od dalszych czynności  w tym zakresie. 

W sprawach, w których realizowane są czynności poza karne  nie wydaje się decyzji merytorycznych, tj. postanowień o umorzeniu postępowania. Grażyna Wawryniuk - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.   Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=99]