Przetargi
Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Gdyni ul. 10 Lutego 39 - VII G 21/54/14


Informacje do pobrania:

Ogłoszenie 

1. SIWZ

2. Przedmiar robot - załącznik nr 12

3. Kosztorys ofertowy i tabela elementów w PDF - PR Gdynia - załącznik nr 13

4. Kosztorys ofertowy i tabela elementów w wersji edytowanej - PR Gdynia  - załącznik nr 13a

5. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - załącznik nr 14

6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 15

7. Projekt remontu - załączniki nr 16a, 16b, 16c, 16d, 16e,16fTekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=3&id=448]