Ogłoszenia
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 2014-2020


REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2014 (POBIERZ)

 

WYKAZ INSTYTUCJI NIOSĄCYCH POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2014 (POBIERZ)

 

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJĄCYCH DZIAŁANIE SŁUŻB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 01.12.2014 (POBIERZ)

 

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJĄCYCH DZIAŁANIE SŁUŻB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 12.2014 (POBIERZ)

 

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2014 (POBIERZ)

 

WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE 2014 (POBIERZ)Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=5&id=490]